Onderdelen van het privacy beleid:
 1. Identiteit van de onderneming
 2. Contactgegevens
 3. Het doel of de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden
 4. Wie de ontvangers van de persoonsgegevens zijn
 5. Hoe lang de gegevens worden opgeslagen of de criteria voor het bepalen van die termijn
 6. Dat personen het recht hebben op inzage, rectificatie of wissing van hun gegevens
 7. Dat het recht bestaat om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken
 8. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dat het recht bestaat op intrekking van die toestemming
 9. Het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 10. Of het verstrekken van de persoonsgegevens een wettelijke verplichting is of dat het een contractuele verplichting of voorwaarden voor uitvoering van een contract is en of de betrokkene (persoon van wie de gegevens zijn) verplicht is de gegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens
 11. Indien er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming of profilering moet dit gemeld worden en moet ook vermeld worden wat daarvan het het belang is en wat de gevolgen ervan zijn